Політика конфіденційності стоматологічної клініки Dr.Miller

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно інформації, яку сайт https://dr.miller.vn.ua/ (далі – Стоматологія, клініка Dr.Miller, Сайт) може отримати про Користувача під час його дій на сайті.

Визначення основних термінів

 1. Адміністрація сайту (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники, що діють від імені клініки Dr.Miller та організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних Користувачів, а також визначають склад персональних даних, мету їх обробки та перелік дій, що здійснюються з персональними даними.
 2. Персональні дані – будь-яка інформація про Користувача, що може бути запитана та використана для створення облікових даних на Сайті.
 3. Обробка персональних даних – будь-яка операція, що здійснюється з персональними даними, включаючи: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 4. Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Стоматологією вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 5. Користувач сайту https://dr.miller.vn.ua/ (суб’єкт персональних даних) – особа, яка має доступ до сайту https://dr.miller.vn.ua/ та використовує інформацію, матеріали і продукти вищезгаданого веб-ресурсу.
 6. Cookies – дані, що відправлені веб-сервером і зберігаються на комп'ютері Користувача та які веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 7. IP-адреса – унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до сайту.

Загальні положення

 1. Використання сайту https://dr.miller.vn.ua/ Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних.
 2. Якщо Користувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, він повинен припинити використання сайту https://dr.miller.vn.ua/.
 3. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
 4. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при оформленні онлайн-заявки або при відправленні форми зворотного зв’язку на сайті https://dr.miller.vn.ua/.

Збір персональних даних

 1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті https://dr.miller.vn.ua/ і містять наступну інформацію:

  2.1. прізвище, ім'я, по батькові;

  2.2. контактний телефон;

  2.3. адресу електронної пошти (e-mail).

 2. Стоматологічна клініка Dr.Miller захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок: ІP адресу, інформацію з cookies, інформацію про браузер, час доступу тощо.
 3. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
 4. Персональні дані Користувача можуть використовуватися з метою:

  4.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті https://dr.miller.vn.ua/ для його подальшої авторизації, оформлення запису на прийом та інших дій;

  4.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту https://dr.miller.vn.ua/;

  4.3. організації з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи розсилку повідомлень та обробки запитів і заявок від Користувача;

  4.4. надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин, рекламних пропозицій та інших відомостей від Стоматологічної клініки Dr.Miller.

Обробка персональних даних

 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
 3. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Права та обов'язки сторін

1. Користувач має право:

1.1. Приймати на власний розсуд рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту https://dr.miller.vn.ua/, і давати згоду на їх обробку.

1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі їх зміни.

1.3. На отримання у Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних. Також Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

2. Адміністрація зобов'язана:

2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 розділу “Збір даних” цієї Політики конфіденційності.

2.2. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації.

2.3. Здійснити блокування персональних даних Користувача з моменту звернення або запиту Користувача чи його законного представника.

Відповідальність сторін

 1. При невиконанні зобов'язань Адміністрація несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.
 2. Адміністрація не несе відповідальності, якщо конфіденційна інформація стала публічною до її втрати або розголошення або була розголошена за згодою Користувача.
 3. Користувач несе повну відповідальність за зміст та достовірність наданої ним персональної інформації.

Вирішення спорів

 1. До моменту звернення в суд з позовом у спорах, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (у письмовому або електронному вигляді) про добровільне врегулювання спору.
 2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати її розгляду.
 3. При недосягненні згоди спір передається на розгляд суду.
 4. Ця Політика конфіденційності та відносини між Користувачем і Адміністрацією підлягають розгляду згідно з чинним законодавством України.

Додаткові умови

 1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті https://dr.miller.vn.ua/.
 3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://dr.miller.vn.ua/privacy-policy.
 4. Всі питання та пропозиції щодо Політики конфіденційності приймаються Адміністрацією сайту за контактами, що вказані на сайті (телефон, електронна пошта).

Оновлено 9.06.2021